Το τελευταίο τέχνασμα


Η τέχνη του να έχεις πάντα δίκιο

Αυτό είναι ο έσχατος τρόπος επιβολής της άποψης ή
σε πιο ρεαλιστική βάση αποφυγής να ακουστεί ο αντίπαλος αφού είναι φανερό ότι
δεν µπορεί να αντικρουστεί µε επιχειρήµατα. Γίνονται δηλαδή προσωπικές επιθέσεις
µε προσβολές και υβριστικούς χαρακτηρισµούς. Ονοµάζεται και argumentum ad
personam και διαχωρίζεται ως προς το argumentum ad hominem στο εξής: ενώ
στην περίπτωση ad hominem η επίθεση στο πρόσωπο έχει ως σκοπό να µειώσει
την αξιοπιστία του αντιπάλου ώστε να µειωθεί και η ισχύς των επιχειρηµάτων του,
στο ad personam οι χαρακτηρισµοί έχουν σαν σκοπό κυρίως να εκτρέψουν το θέµα
της συζήτησης ώστε να µη βγει τελικό συµπέρασµα, ή να επιβληθεί µια άποψη
χωρίς να υπάρχει αντίλογος αλλά µόνο φωνές και ύβρεις. Σε τέτοιες περιπτώσεις
χρειάζεται µεγάλη υποµονή για να µη χάσει κάποιος το δίκιο του ακολουθώντας την
ίδια τακτική, αλλά να αναδεικνύει το τέχνασµα ώστε να εκτίθεται ο αντίπαλός του
µπροστά στο ακροατήριο.

«Το να µιλάς λανθασµένα δεν είναι απλώς άσχηµο καθ’ εαυτό, αλλά κάνει κακό και
στη ψυχή». Πλάτων ‘Γοργίας’

Πηγή

Η Τέχνη του Λόγου