Η Τέχνη του Ομήρου


Ιθάκη ΑΦΑΛΕΣ

Ο Όμηρος δίνει συγκεκριμένες οδηγίες για τον τρόπο ζωής μας, αφού σύμφωνα με τη διδασκαλία του, ο βασικός μας στόχος και ο σκοπός της ζωής μας, θα πρέπει να είναι η επιστροφή μας στην Ιθάκη, την πνευματική μας πατρίδα!

Συνεχίζοντας την εξέταση του δέκατου βιβλίου της Πολιτείας του Πλάτωνα, στο οποίο αναλύεται ο μέγιστος και ηγεμονικός ρόλος που έπαιξε ο Όμηρος στην Ανθρωπότητα, μας περιμένει μία πραγματικά μεγαλειώδης αποκάλυψη:

οἳ ἐκεῖνον ἠγάπων ἐπὶ [b.] συνουσίᾳ

Αυτοί οι Μύστες που ακολούθησαν τις Ομηρικές διδασκαλίες, λάτρευαν τον Όμηρο μέχρι του σημείου να βιώνουν κατά γράμμα την διδασκαλία του, δηλαδή να συνυπάρχουν μαζί του,

καὶ τοῖς ὑστέροις ὁδόν τινα παρέδοσαν βίου ῾Ομηρικήν,

και όλοι αυτοί οι Μύστες, έχουν παραδώσει στους μεταγενέστερους, έναν ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ που θα μπορούσαμε να τον ονομάσουμε «Ομηρικό».

Δηλαδή κάποιος που μπορεί να αποκωδικοποιήσει τον Όμηρο και να κατανοήσει την μυητικές γνώσεις του, θα διαπιστώσει ότι ο Όμηρος δίνει συγκεκριμένες οδηγίες για τον τρόπο ζωής μας, αφού σύμφωνα με τη διδασκαλία του, ο βασικός μας στόχος και ο σκοπός της ζωής μας, θα πρέπει να είναι η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ, την Πνευματική μας πατρίδα!

ὥσπερ Πυθαγόρας αὐτός τε διαφερόντως ἐπὶ τούτῳ ἠγαπήθη,

Αυτό συνέβη και με τον Πυθαγόρα, ο οποίος, αν και διαφοροποιήθηκε εν μέρει από το Ομηρικό υπόδειγμα, λατρεύτηκε από τους μαθητές του ως ΠΙΣΤΟΣ ΣΥΝΕΧΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΟΜΗΡΙΚΗΣ ΜΥΗΣΗΣ.

Η μυστική διδασκαλία λοιπόν των Πυθαγορείων, αφορούσε στην αποκωδικοποίηση και στην πρακτική εφαρμογή των επών του Ομήρου!

Η διαφοροποίηση του Πυθαγόρα σε σχέση με τον Όμηρο, ήταν βεβαίως στο ότι ο Πυθαγόρας ίδρυσε την προσωπική του σχολή, το περίφημο «Ομακοείον».

Το γεγονός αυτό δικαιολογεί και το ότι ο Πυθαγόρας δεν άφησε τίποτα γραπτό, αφού σύμφωνα με τον Σωκράτη, μυεί τους μαθητές του επάνω στα ήδη υπάρχοντα έπη του Ομήρου.

Με άλλα λόγια, αυτό που προκύπτει από αυτήν την καταπληκτική αποκάλυψη του Σωκράτη, είναι κάτι ένα εξαιρετικά σημαντικό γεγονός που δεν έχει ειπωθεί ποτέ μέχρι τώρα:

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΌΜΗΡΟ!

καὶ οἱ ὕστεροι ἔτι καὶ νῦν Πυθαγόρειον τρόπον

Ακόμα και οι μεταγενέστεροι Πυθαγόρειοι, μέχρι και σήμερα αυτήν την ΟΜΗΡΙΚΗ ΜΥΗΣΗ, την ονομάζουν ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ!

ἐπονομάζοντες τοῦ βίου διαφανεῖς πῃ δοκοῦσιν εἶναι ἐν τοῖς ἄλλοις;

Όμως αυτός ο Πυθαγόρειος τρόπος ζωής, δηλαδή το πώς πότε και σε ποιες περιπτώσεις, ένας Πυθαγόρειος εφαρμόζει την διδασκαλία του Πυθαγόρα ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝΤΙΛΗΠΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΜΥΗΤΟΥΣ;

Οὐδ’ αὖ, ἔφη, τοιοῦτον οὐδὲν λέγεται.

Θα μπορούσαμε να πούμε και πάλι, ότι αυτόν τον χαρακτηρισμό του Πυθαγορείου τρόπου ζωής ΔΕΝ ΤΟΝ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΝΕΙΣ, ούτε και τον αποκαλύπτει κανένας Πυθαγόρειος.

Δηλαδή, αν κάποιος διέθετε την Πυθαγόρεια μύηση, ήταν έναν μυστικό γεγονός που δεν θα μπορούσε να γίνει αντιληπτό από κανέναν, αφού ο τρόπος της δράσης και της ζωής αυτού του Ανθρώπου δεν είναι «διαφανής» στην κοινωνία.

Αυτός είναι και ο λόγος που σήμερα δεν μπορεί να καταλάβει κανένας τον Όμηρο, αλλά και το σύνολο των μυητικών κειμένων, αφού υπάρχει η απαραίτητη ανάγκη από ειδική μυητική ερμηνεία.

ὁ γὰρ Κρεώφυλος, ὦ Σώκρατες, ἴσως, ὁ τοῦ ῾Ομήρου ἑταῖρος,

Ακόμα και ο Κρεώφυλος που πιθανώς να ήταν ο αποκλειστικός σύντροφος του Ομήρου,

τοῦ ὀνόματος ἂν γελοιότερος ἔτι πρὸς παιδείαν φανείη,

μολονότι φαίνεται ότι γελοιοποίησε το όνομά του, παρόλα αυτά είναι φανερό ότι είχε αποκτήσει την σωστή παιδεία λόγω συνάφειας με τον Όμηρο,

εἰ τὰ λεγόμενα περὶ ῾Ομήρου ἀληθῆ.

εφόσον αυτά που διαδίδονται σχετικά με τον Όμηρο, είναι αληθινά.

λέγεται γὰρ ὡς πολλή τις ἀμέλεια περὶ [c.] αὐτὸν ἦν ἐπ’ αὐτοῦ ἐκείνου, ὅτε ἔζη.

Καθότι διαδίδεται ότι υπήρξε φοβερά αδιάφορος στις διδασκαλίες του Ομήρου και δεν εφάρμοζε τον Ομηρικό τρόπο ζωής.

Λέγεται γὰρ οὖν, ἦν δ’ ἐγώ.

πολλοί μάλιστα σήμερα πιστεύουν, ότι σε μια προηγούμενη ζωή, ΗΜΟΥΝ ΕΓΩ Ο ΌΜΗΡΟΣ!

Στο σημείο αυτό υπάρχει μία συγκλονιστική αποκάλυψη.

Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΜΕ ΕΜΜΕΣΟ, ΠΛΗΝ ΟΜΩΣ ΣΑΦΗ ΤΡΟΠΟ, ΟΤΙ ΣΕ ΜΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΖΩΗ ΤΟΥ, ΗΤΑΝ Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΌΜΗΡΟΣ!

Η παραδοχή αυτή, εξηγεί θαυμάσια το γεγονός ότι ο Σωκράτης γνωρίζει όλες αυτές τις καταπληκτικές λεπτομέρειες για την ζωή του Ομήρου…

ἀλλ’ οἴει, ὦ Γλαύκων, εἰ τῷ ὄντι οἷός τ’ ἦν παιδεύειν ἀνθρώπους καὶ βελτίους ἀπεργάζεσθαι ῞Ομηρος,

Αυτό θα μπορούσε να συμβαίνει, αγαπητέ Γλαύκωνα, εφόσον και ο Όμηρος ήταν πράγματι μεγάλος διδάσκαλος των Ανθρώπων, που τους οδηγούσε στην βελτίωση της ποιότητας της Ψυχής τους,

ἅτε περὶ τούτων οὐ μιμεῖσθαι ἀλλὰ γιγνώσκειν δυνάμενος,

και για αυτά τα θέματα δεν επαναλαμβάνω την γνώμη κάποιου άλλου, αλλά ΕΧΩ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΩ ΑΠΟ ΜΟΝΟΣ ΜΟΥ.

Θα πρέπει λοιπόν να συμπεράνουμε ότι ο Σωκράτης, έχει θυμηθεί τις προηγούμενες ζωές του, όπως γνωρίζουμε άλλωστε ότι έχει συμβεί και στον Πυθαγόρα και γνωρίζει πολύ καλά ότι στο παρελθόν υπήρξε ο Όμηρος και αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που μας λέει ότι γνωρίζει τα πάντα σχετικά με τον τρόπο ζωής του Ομήρου, από μόνος του!

οὐκ ἄρ’ ἂν πολλοὺς ἑταίρους ἐποιήσατο καὶ ἐτιμᾶτο καὶ ἠγαπᾶτο ὑπ’ αὐτῶν,

Έτσι λοιπόν, μολονότι ο Όμηρος δεν είχε πολλούς συντρόφους που να τον τιμούν και να τον αγαπούν,

ἀλλὰ Πρωταγόρας μὲν ἄρα ὁ ᾿Αβδηρίτης καὶ Πρόδικος ὁ Κεῖος καὶ ἄλλοι πάμπολλοι

όπως αποκαλύπτουν ο Πρωταγόρας ο Αβδηρίδης καθώς και ο Πρόδικος ο Κείος και πάρα πολλοί άλλοι φιλόσοφοι,

δύνανται τοῖς ἐφ’ ἑαυτῶν παριστάναι ἰδίᾳ συγγιγνό[d.]μενοι

αν θα μπορούσαν κάποτε να συναντηθούν όλοι αυτοί μαζί, τότε θα συμφωνούσαν ότι (αν δεν υπήρχε ο Όμηρος)

ὡς οὔτε οἰκίαν οὔτε πόλιν τὴν αὑτῶν διοικεῖν οἷοί τ’ ἔσονται,

δεν θα μπορούσαν ποτέ να διοικήσουν ούτε το σπίτι τους ούτε την πόλη τους, ούτε και να γίνουν οι Φιλόσοφοι που έγιναν,

ἐὰν μὴ σφεῖς αὐτῶν ἐπιστατήσωσιν τῆς παιδείας,

στην περίπτωση που αυτοί δεν είχαν γνωρίσει την Ομηρική διδασκαλία,

 

καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ σοφίᾳ οὕτω σφόδρα φιλοῦνται,

και καθότι αυτήν την διδασκαλία, έχουν τόσο πολύ εκτιμήσει,

ὥστε μόνον οὐκ ἐπὶ ταῖς κεφαλαῖς περιφέρουσιν αὐτοὺς οἱ ἑταῖροι· ῞

ώστε σαν συμπέρασμα, να μπορούμε να πούμε ότι οι σύντροφοί τους δεν θα τους είχαν «κορώνα στο κεφάλι τους»

Ομηρον δ’ ἄρα οἱ ἐπ’ ἐκείνου,

Σαν συμπέρασμα, θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι όλοι αυτοί που επωφελήθηκαν από την διδασκαλία του Ομήρου,

εἴπερ οἷός τ’ ἦν πρὸς ἀρετὴν ὀνῆσαι ἀνθρώπους,

πίστευαν ότι με τα εφόδια που τους πρόσφερε, μπόρεσαν να εξαγοράσουν όλες τις αρετές. 

Πηγή

Η  Τέχνη Λόγου

Το Σκέπτεσθαι Ομηριστείν

Ο Οικουμενικός Ποιητής


 

ΟΜΗΡΟΣ ΣΤΟ ΛΟΥΒΡΟ

Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι ο Αρχαίος Ελληνικός Πολιτισμός έχει να επιδείξει πλήθος Φιλοσόφων, που έχουν σαν στόχο τους να ευεργετήσουν με τις ανώτερες γνώσεις τους, όχι μόνο τους Ανθρώπους της εποχής εκείνης, αλλά διαχρονικά, ολόκληρη την Ανθρωπότητα.

Στο δέκατο βιβλίο της Πολιτείας του Πλάτωνα, ο Σωκράτης επιχειρεί να μας εξηγήσει όλους εκείνους τους λόγους, για τους οποίους ο Όμηρος θα πρέπει να θεωρείται ως η ΑΠΑΡΧΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ, διατυπώνοντας την άποψη ότι από τα έπη του ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΜΠΝΕΟΝΤΑΙ, ουσιαστικά όλοι οι μετέπειτα μεγάλοι Φιλόσοφοι.

Το δέκατο βιβλίο της «Πολιτείας» είναι ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα κείμενα του Πλάτωνα, ταυτοχρόνως όμως αποτελεί δυστυχώς και ένα από τα πιο κακομεταφρασμένα αρχαία κείμενα που διαθέτουμε, έτσι ώστε να μην είναι υπερβολή να υποστηρίξουμε την άποψη ότι ποτέ μέχρι τώρα, δεν έχει αποκαλυφθεί ουσιαστικά στους αναγνώστες του, η τεράστια δυναμικότητα την οποία περικλείει.

Διότι, όπως θα δούμε, μέσα στο αρχαίο κείμενο, υπάρχει μία τεράστια αποκάλυψη σε σχέση με την ζωή του Ομήρου, που λόγω των επιπόλαιων και λανθασμένων μεταφράσεων δεν έχει ποτέ μέχρι σήμερα αποκαλυφθεί!

Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να εισέλθουμε στο πραγματικό περιεχόμενο του αρχαίου ιερού κειμένου και ας εξετάσουμε λέξη-λέξη αυτό το εξαιρετικά ενδιαφέρον απόσπασμα.

Πολιτεία βιβλίο Ι 599c

Τῶν μὲν τοίνυν ἄλλων πέρι μὴ ἀπαιτῶμεν λόγον ῞Ομηρον ἢ ἄλλον ὁντινοῦν τῶν ποιητῶν,

Αφενός μεν, σε ότι αφορά λοιπόν στα θεόπνευστα έργα, ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΑΛΛΟΝ ΠΟΙΗΤΗ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΌΜΗΡΟ, τον οποίο και θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ως τον πιο σπουδαίο από οποιονδήποτε άλλον δημιουργό.

[…]

περὶ δὲ ὧν μεγίστων τε καὶ καλλίστων ἐπιχειρεῖ λέγειν ῞Ομηρος,

Σε ό,τι αφορά στην σύγκριση μεταξύ των δημιουργών, δηλαδή ποιος είναι ο μέγιστος και ο πιο θαυμαστός, θα έπρεπε να κατονομάσουμε τον Όμηρο,

πολέμων τε πέρι καὶ στρατηγιῶν καὶ διοικήσεων πόλεων,

καθότι υπήρξε γνώστης και της ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ και της ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και της ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ,

καὶ (d.) παιδείας πέρι ἀνθρώπου,

ακόμα και της εκπαίδευσης που έχει σχέση με τις ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ.

 δίκαιόν που ἐρωτᾶν αὐτὸν πυνθανομένους·

Αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι, θα πρέπει να συμβουλέψουμε σε κάποιον που θέτει παρόμοιες ερωτήσεις, ότι ο πιο κατάλληλος χώρος, που θα μπορούσε να βρει τις απαντήσεις στα ερωτήματά του είναι τα ΕΠΗ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ.

῏Ω φίλε ῞Ομηρε, .… καὶ οἷός τε ἦσθα γιγνώσκειν ποῖα ἐπιτηδεύματα βελτίους ἢ χείρους ἀνθρώπους ποιεῖ ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ,

Αγαπητέ φίλε Όμηρε, … στα έργα σου αποδεικνύεις το πόσο καλά γνωρίζεις ποια είναι τα έργα τα οποία βελτιώνουν και ποια χειροτερεύουν την Ανθρώπινη συμπεριφορά,

λέγε ἡμῖν τίς τῶν πόλεων διὰ σὲ βέλτιον ᾤκησεν,

Πες μας λοιπόν Όμηρε, ποιος θα μπορούσε να θεωρηθεί κατά την γνώμη σου, ότι έδωσε το καλύτερο υπόδειγμα διαβίωσης (νόμους) μέσα σε μία πόλη,

ὥσπερ διὰ Λυκοῦργον Λακεδαίμων καὶ δι’ ἄλλους πολλοὺς (e.) πολλαὶ μεγάλαι τε καὶ σμικραί;

ώστε να μπορούσε κάποιος να τον συγκρίνει με τον Λυκούργο που νομοθέτησε τους Λακεδαίμονες, όπως και άλλους σπουδαίους άντρες που έδωσαν νόμους σε άλλες μεγαλύτερες ή μικρότερες πόλεις;

σὲ δὲ τίς αἰτιᾶται πόλις νομοθέτην ἀγαθὸν γεγονέναι καὶ σφᾶς ὠφεληκέναι;

Θα μπορούσε λοιπόν να θεωρήσει κάποιος και εσένα, ότι ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΣ ΣΑΝ ΣΠΟΥΔΑΙΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣ, που ωφέλησες τους κατοίκους όλων των πόλεων που ήρθαν σε επαφή με τα έργα σου;

Χαρώνδαν μὲν γὰρ ᾿Ιταλία καὶ Σικελία, καὶ ἡμεῖς Σόλωνα·

Γνωρίζουμε μάλιστα ότι ο Χαρώνδας υπήρξε μεγάλος νομοθέτης πόλεων της Ιταλίας και της Σικελίας και εμείς οι Αθηναίοι είχαμε μεγάλο νομοθέτη τον Σόλωνα.

 σὲ δὲ τίς; ἕξει τινὰ εἰπεῖν;

Εσένα λοιπόν, με ποιον από αυτούς θα μπορούσε κάποιος να σε παρομοιάσει;

Οὐκ οἶμαι, ἔφη ὁ Γλαύκων·

Ο Γλαύκων απάντησε, ότι δεν γνωρίζει κάποιον άλλον με ποιον θα μπορούσε να συγκρίνει τον Όμηρο!

οὔκουν λέγεταί γε οὐδ’ ὑπ’ αὐτῶν ῾Ομηριδῶν.

Για τον λόγο ότι σύμφωνα με όσα λέει ο κόσμος, ακόμα και οι ειδικευμένοι στα Ομηρικά έπη, ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΓΚΡΙΝΟΥΝ ΤΟΝ ΌΜΗΡΟ ΜΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΑΛΛΟΝ.

Παρατηρούμε λοιπόν ότι ο ίδιος ο Πλάτωνας, ο τεράστιος αυτός Φιλόσοφος, θεωρεί ξεκάθαρα ότι οι γνώσεις του Ομήρου είναι «εκτός συναγωνισμού» και ότι επιπλέον δεν είναι δυνατό να τον συγκρίνουμε με κανέναν άλλον Φιλόσοφο, όσο σπουδαίος και αν είναι, διότι όπως μας έχει ήδη αναφέρει προηγουμένως, όλοι οι Φιλόσοφοι εμπνέονται από αυτόν!

[600a] ᾿Αλλὰ δή τις πόλεμος ἐπὶ ῾Ομήρου ὑπ’ ἐκείνου ἄρχοντος

Δηλαδή πώς θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε την θέση του Ομήρου, στον πόλεμο που περιγράφει στα έπη του;

ἢ συμβουλεύοντος εὖ πολεμηθεὶς μνημονεύεται;

Παίζει τον ρόλο του ΝΟΜΟΘΕΤΗ ή τον ρόλο του ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ;

Οὐδείς.

Δεν παίζει κανέναν από αυτούς τους δύο ρόλους!

᾿Αλλ’ οἷα δὴ εἰς τὰ ἔργα σοφοῦ ἀνδρὸς πολλαὶ ἐπίνοιαι καὶ εὐμήχανοι εἰς τέχνας

Αλλά μήπως θα μπορούσαμε να παρομοιάσουμε τα Ομηρικά έπη, με τα έργα ενός σοφού άνδρα στα οποία περιέχονται πολλές μορφές επινόησης τεχνικών μεθόδων και της σωστής εφαρμογής τους

(Είναι αλήθεια ότι ο Όμηρος έχει περιγράψει πλήθος καινοτομιών μέσα στα έπη του, που ακόμα και σήμερα αφήνουν τον αναγνώστη κατάπληκτο. Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ως ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα τον «Δούριο Ίππο».

ἤ τινας ἄλλας πράξεις λέγονται,

ή θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Όμηρος δίνει οδηγίες για κάποιες άλλες πρακτικές εφαρμογές,

ὥσπερ αὖ Θάλεώ τε πέρι τοῦ Μιλησίου καὶ ᾿Αναχάρσιος τοῦ Σκύθου;

όπως αυτές που περιγράφονται στα έργα του Θαλή του Μιλήσιου και του Αναχάρσιου του Σκύθου;

Οὐδαμῶς τοιοῦτον οὐδέν.

Με κανέναν τρόπο δεν θα μπορούσαμε να συγκρίνουμε τον Όμηρο ούτε και με αυτούς!

᾿Αλλὰ δὴ εἰ μὴ δημοσίᾳ,

Αλλά βεβαίως, μολονότι αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να αποκαλυφθεί δημοσίως,

ἰδίᾳ τισὶν ἡγεμὼν παιδείας αὐτὸς ζῶν λέγεται ῞Ομηρος γενέσθαι,

παρά μόνο ιδιαιτέρως, (δηλαδή μόνο στους Μύστες) ο Όμηρος θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΩΡΑ, ΩΣ ΕΝΑΣ «ΙΕΡΟΦΑΝΤΗΣ» που αποκαλύπτει τα μυστικά της καλλιέργειας των Ανθρώπων, πράγμα που υπήρξε και όσο βρισκόταν εν ζωή.

Αυτή είναι η απάντηση σε πολλούς σημερινούς «ειδικούς» κυρίως ξένους επιστήμονες που τα τελευταία χρόνια προσπαθούν να διατυπώσουν την άποψη ότι ο Όμηρος δεν ήταν ένα υπαρκτό πρόσωπο!

Εδώ όμως διαπιστώνουμε χωρίς ίχνος αμφιβολίας, ότι ο Όμηρος όχι μόνο ήταν ένα απολύτως υπαρκτό πρόσωπο, αλλά αποκαλείται από τον Σωκράτη ως ένας «ΗΓΕΜΩΝ», διέθετε δηλαδή τον μέγιστο βαθμό μύησης και ήταν σεβαστός από τους πάντες.

Παρατηρούμε επίσης, ότι όσα πρόκειται να μας πει ο Σωκράτης από εδώ και πέρα, αποτελούν μυστικές και μυητικές γνώσεις, οι οποίες παρόλο που θεωρούνται απόρρητες, εντούτοις αποφασίζει με αυτόν το έμμεσο τρόπο να μας τις αποκαλύψει!
Πηγή: http://www.astrology.gr/ENALLAKTIKI-GONIA/item/34597-omiros-o-oikoymenikos-didaskalos#ixzz2728kWlxG

Ελληνογνωσία


GREEK-MACEDONIA

 Ποιοί είναι οι Έλληνες;

Α κολούθησα την ελικοειδή γραμμή του μονοπατιού
και κατευθύνθηκα προς την θάλασσα
που λαμπύριζε κάτω από τις χρυσαφένιες ακτίνες ενός θεού
… που θα αποσυρόταν για λίγο.
Ο Φοίβος Ήλιος Απόλλων ήταν στην Δύση του
και άφηνε δείγμα της υπογραφής του.
Στο νου μου είχα ακριβώς τα λόγια του Κριτία,
του προπάππου του μεγάλου ανιχνευτή του Αγνώστου ,
του Πλάτωνα, όταν απαντούσε στην ερώτηση του Σωκράτη:

Πες μας από την αρχή, πως έγινε και από ποιούς

το είχε ακούσει ο Σόλωνας και το έλεγε για αληθινό.
Υπάρχει στην Αίγυπτο, στο Δέλτα εκεί που χωρίζεται το ρεύμα του Νείλου,
μια περιοχή, που λέγεται Σαϊτική..
Η μεγαλύτερη πολιτεία της περιοχής είναι η Σάις,
από την οποία καταγόταν ο βασιλιάς Άμασις.
Σύμφωνα με εκείνους, ιδρυτής της πόλης ήταν μια θεά,
που λεγόταν Νηίθ, και όπως λένε οι ίδιοι, Αθηνά στα Ελληνικά.
Οι κάτοικοι της αγαπούν πολύ τους Αθηναίους και ισχυρίζονται ,
ότι είναι κατά κάποιος τρόπο συγγενείς τους.
Όταν πήγε εκεί ο Σόλωνας τον τίμησαν εξαιρετικά.
Όταν ζήτησε πληροφορίες για την αρχαία ιστορία τους από τους ιερείς,
που κατ’εξοχήν γνώριζαν τα πράγματα, διαπίστωσε πως ούτε ο ίδιος
ούτε και κανένας ΄άλλος Έλληνας, γνώριζε τίποτα σχετικά μ’αυτά.
Κι’όταν σε κάποια περίπτωση θέλησε να τους παρασύρει
σε συζήτηση σχετικά με την αρχαία ιστορία, τους
μίλησε για τον Φορωνέα που θεωρείται ο πρώτος άνθρωπος,
για την Νιόβη, για τον Δευκαλίωνα επίσης και την Πύρρα,
για τον τρόπο που σώθηκαν από τον κατακλυσμό
και για την γενεαλογία των απογόνων τους.
Προσπάθησε να υπολογίσει το χρονικό διάστημα
που πέρασε από τότε μετρώντας τα χρόνια.

Τότε ένας πολύ ηλικιωμένος ιερέας του είπε:
«Σόλωνα ,Σόλωνα εσείς οι Έλληνες είστε αιωνίως παιδιά!
Δεν υπάρχει γέρος Έλλην»
Ακούγοντας αυτό λοιπόν τον ρώτησε:
Πως ; Τι εννοείς με αυτά που είπες:
«Είστε όλοι νέοι στην ψυχή» είπε.

“γιατί δεν έχετε μέσα σας παλαιές αντιλήψεις από αρχαία παράδοση,
ούτε καμιά διδασκαλία που πάλιωσε με το πέρασμα του χρόνου”
Η αιτία όλων αυτών είναι η εξής:
Συνέβησαν και θα συμβούν πολλές καταστροφές στο ανθρώπινο γένος.
Οι σημαντικότερες προήλθαν από φωτιές και πλημμύρες
ενώ οι μικρότερες από αμέτρητες άλλες αιτίες.
Η παράδοση σας ότι κάποτε ο Φαέθων, ο γιός του Ήλιου,
αφού έζεψε το άρμα του πατέρα του, επειδή δεν κατάφερε να το οδηγήσει, κατάκαψε οτιδήποτε βρισκόταν πάνω στην γη και τελικά σκοτώθηκε από κεραυνό,
αναφέρεται σαν απλός μύθος.
Η πραγματικότητα όμως είναι η μεταβολή της κίνησης των ουράνιων σωμάτων
γύρω από τη γη και η καταστροφή όλων όσων βρίσκονται στην επιφάνεια της
από τεράστια φωτιές ανάμεσα σε μεγάλα χρονικά διαστήματα σε τέτοιες περιπτώσεις

Όλοι όσοι κατοικούν στα βουνά και σε τόπους ψηλούς και άνυδρους

παθαίνουν μεγάλες καταστροφές.
Η αλήθεια πάντως είναι ότι σε κάθε τόπο που η ζέστη ή το κρύο δεν είναι υπερβολικά,
υπάρχει πάντα το ανθρώπινο γένος άλλοτε πιο πολυάριθμο άλλοτε πιο ολιγάριθμο.Όσα έχουν γίνει μεγάλα ή όμορφα ή με κάποιο τρόπο αξιοθαύμαστα στη δική σας ή στη δική μας χώρα ή και οπουδήποτε αλλού, που εξ ακοής τα γνωρίζουμε, όλα αυτά είναι καταχωρημένα και διατηρημένα στους ναούς μας από τα παλιά χρόνια.
Στη χώρα σας όμως, αλλά και σε αρκετές άλλες, έρχεται κάθε τόσο το ρεύμα του ουρανού σαν φοβερή αρρώστια και καταστρέφει όλα όσο έχουν αναπτυχθεί με τα γράμματα και όλα όσα χρειάζονται οι πόλεις, αφήνοντας ζωντανούς μόνο τους αγράμματους και τους ακαλλιέργητους από σας,
‘ώστε γίνεστε σαν νέοι από την αρχή, χωρίς να γνωρίζετε τίποτα από εκείνα, που έγιναν τον παλιό καιρό τόσο στη δική μας χώρα όσο και στη δική μας.
Εσείς θυμάστε μόνο έναν κατακλυσμό αν και προηγούμενος έγιναν πολλοί.
Δεν ξέρετε επίσης ότι στη δική σας χώρα γεννήθηκε το πιο όμορφο και ευγενικό ανθρώπινο γένος από το ποίο κατάγεστε και εσύ και όλοι οι συμπολίτες σου επειδή
βέβαια διασώθηκε λίγο σπέρμα.
Αυτό όμως το αγνοείτε γιατί επί πολλές γενιές οι επιζήσαντες πέθαναν
χωρίς να γνωρίζουν να γράφουν.
Κάποτε, Σόλωνα πριν γίνει ο μεγάλος κατακλυσμός, αυτή που σήμερα
είναι η πολιτεία των Αθηναίων ήταν πολύ γενναία στον πόλεμο
και εξαιρετικά ευνοούμενη από κάθε άποψη.
Λέγεται μάλιστα ότι εκεί έγιναν τα πιο σημαντικά έργα και τα καλύτερα πολιτεύματα που υπήρξαν στον κόσμο.
Όταν τα άκουσε αυτά ο Σόλωνας απόρησε και γεμάτος ενδιαφέρον ζήτησε από τους ιερείς να του διηγηθούν με όλες τις λεπτομέρειες τα γεγονότα.

Ο ιερέας λοιπόν του είπε:
Δεν θα σου το αρνηθώ Σόλωνα. Θα σου τα πω όλα.

Τόσο για χάρη όσο και για χάρη της πολιτείας σου αλλά κυρίως΄για χάρη της θεάς που προστάτευσε,
ανέθρεψε και εκπαίδευσε και το δικό σας και μετά το δικό μας τόπο
αρχίζοντας από σάς 1000 χρόνια πιο πριν
όταν πήρε το σπέρμα για χάρη σας από τη Γη και τον Ήφαιστο.

Η διάρκεια του πολιτισμού μας όπως λεν τα ιερά μας βιβλία είναι 8000 χρόνια

θα σου μιλήσω λοιπόν με συντομία για τους νόμους
και τα υπέροχα έργα των συμπολιτών σου που έζησαν πριν 9000 χρόνια.
Για να πάρεις μια ιδέα των νόμων τους να τους διακρίνεις με τους νόμους
που έχουμε εδώ και έτσι θα δεις ότι στη χώρα μας έχουμε πολλά παραδείγματα
από όσα ίσχυαν τότε εκεί.
Θα δεις την τάξη των ιερέων χωριστά, την τάξη των τεχνιτών,
των βουκόλων,τον κυνηγών,των γεωργών και την τάξη των πολεμιστών.
Θα πρόσεξες ακόμη ότι οι πολεμιστές είναι οπλισμένοι με ασπίδες και κοντάρια,
σύμφωνα με τα οδηγίες τις θεάς που πριν από όλους δίδαξε σε εσάς.
Σχετικά τώρα με την πνευματική καλλιέργεια
ο νόμος έχει γίνει από την αρχή μεγάλη φροντίδα για την τακτοποίηση
όλων των επιστημών που ασχολούνται με την κοσμική τάξη
μέχρι την μαντική και την ιατρική, αποκαλύπτοντας
τις θείεςς αυτές επιστήμες στους ανθρώπους και συστηματοποιώντας όλες τις γνώσεις

Η θέα λοιπόν ίδρυσε πρώτα την δική σας πολιτεία και της χάρισε

αυτό το οργανωμένο σύστημα διαλέγοντας τον τόπο που έχετε γεννηθεί
αφού πρόσεξε ότι το καλό κλίμα των εποχών που επικρατεί εκεί
θα δημιουργούσε ανθρώπους με εξαιρετική σωφροσύνη.
Ως φιλοπόλεμη αλλά και φιλόσοφος η θέα διάλεξε και κατοίκησε πρώτο τον τόπο
πού έχει πολλές πιθανότητες να βγάλει ανθρώπους
οι οποίοι θα της έμοιαζαν.
Ζήσατε λοιπόν σύμφωνα με ατούς τους νόμους
ξεπερνώντας σε αρετή όλους τους άλλους μιας και είστε γέννημα και θρέμμα των θεών.

Ποιοι είναι οι Έλληνες;

Ζητιάνοι  ρακένδυτοι στο Παλάτι τους,  άθλιοι επαίτες,  φολκλόρ για τους τουρίστες, εξαθλιωμένοι δούλοι, υπηρέτες των ισχυρών,  χαμέρποντες δειλοί, αλαλάζοντες φανατικοί εθνικιστές, αυτοκαταστροφικά κατακερματισμένοι,  στείροι προγονολάγνεις  με μια τέτοια κληρονομιά, ανόητοι παγανιστές με μια τέτοια γνώση στα χέρια τους, νεόπλουτοι  κοιλαδάρες καναπεδοδείχτες,
κενοί ειδωλολάτρεις  με τόσα θαύματα κα θαυμαστά που δημιούργησαν,αμόρφωτοι,  θρησκόληπτοι θεοκράτες,ανέλπιδες  γραφικοί μίμοι, απόγονοι της  ανύπαρκτης ινδοευρωπαϊκής φυλής;
Ποιος είναι ο Έλληνας;
Αιώνια νέος ,έφηβος ,όπως ο Φοίβος Απόλλων στην χώρα του Φωτός και του Ήλιου, την γεννέτειρα του;
Ο  επαναστάτης  χωρίς αιτία, εγωιστής έφηβος, η τρικυμισμένη “Μαρίνα” των βράχων;
Ο οργισμένος  ημίθεος Αχιλλέας  αδικοχαμένος με το τρωτό  του σημείο;
Ο εσωστρεφής Τηλέμαχος ,το πριγκιπόπουλο της Ιθάκης;
Ο πολυμήχανος Οδυσσέας που γυρίζει τον κόσμο και τον εξερευνεί;
Η Σπαρτιάτισσα, η Ηπειρώτισσα, η Κυκλαδίτισσα, η Αθηναία,
η Μακεδονίτισσα, η Κρητικιά και η Επτανήσια γυναίκα, η Πηνελόπη
και τα μυστικά της;

Ο Έλληνας είναι:
Ο Οδυσσέας,

το Ελληνικό μυαλό, η Ελληνική λογική,  ο  πολυμήχανος νους και  η  πολύπλευρη αντίληψη για τα πράγματα,

που θα ταξιδέψει παντού, για να γνωρίσει  και να κατανοήσει τα πάντα.
Θα γυρίσει τον κόσμο,  θα αντιμετωπίσει θεούς και τέρατα, θαρθεί σε επαφή με όλες τις κουλτούρες και τους λαούς
και θα γυρίσει πίσω με τα δώρα της Γνώσης και συμφιλιωμένος με τον θεό  των άγριων κυμάτων, των ψευδαισθήσεων και της ομίχλης.
Ο Έλληνας είναι:
Είναι η Πηνελόπη,
η Αθάνατη Ελληνική ψυχή,  το πνεύμα του, που περιμένει πιστή, υπομονετική, ανέγγιχτη, σιωπηλά ενεργητική  την επιστροφή του Ανθρώπου και
το ταίρι της και γνωρίζει πολλά και ποτέ δεν έφυγε από την πατρίδα που γεννήθηκε.
Είναι ο Τηλέμαχος,
η καρδιά του Έλληνα,πάντα νέα, πάντα ενθουσιώδης, φωτεινά ηλιακή,
πάντα μεγαλόκαρδη και γενναία να θαυμάζει τον κόσμο σαν να τον βλέπει για πρώτη φορά και να συμμετέχει στο “γίγνεσται” της ιστορίας.
Είναι οι Έλληνες
μια σπίθα, μια φωτιά ,μια φλόγα λαμπερή ,που φώτιζε
και φωτίζει, την οικουμένη, όπως και ο λαμπερός πανέμορφος
και πάντα νέος θεός τους ,ο Απόλλων!
Και είναι η ιστορία του Ελληνισμού, μια Μεγάλη Οδύσσεια
μια μεγάλη ιστορία αγάπης γνώσης και σοφίας και ενός έρωτα ακαταμάχητου για  δράση περιπέτεια και εμπειρία.

…Ο βράχος υψωνόταν απότομα σ’αυτό το σημείο,που τελείωναν τα σκαλιά,

και είχε δημιουργηθεί μια πλατιά εσοχή ημικυκλική.
¨Έφτασα εκεί και κοιτάζοντας το απέραντο πέλαγος και την μορφή του κυβερνήτη Ποσειδώνα ,αδελφού του Δία, να μισοφαίνεται μέσα από τα παιχνιδιάρικα κύματα μαζί με το  ιερό δελφίνι του Απόλλωνα και
του ζήτησα με δυνατή φωνή:
Φέρε πίσω τον Οδυσσέα!
Είναι καιρός… να επιστρέψει Σπίτι του!