Οι Θεοί και οι Ήρωες


Μύλος

Μιας  Όμορφης Πατρίδας

«ΘΕΟΙ ΚΑΙ ΗΡΩΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ»
«GREEK GODS AND HEROES»

Έναρξη στις 19  Δεκεμβρίου 2012

Σε παλαιότερους καιρούς το Αρχαίο Ελληνικό Πνεύμα διέλυσε με το φως του, τα σκοτάδια της  Μεσαιωνικής Ευρώπης. Οι Αρχές της φιλοσοφίας και των Γραμμάτων, των Επιστημών και των
Τεχνών, όπως είχαν τεθεί και  αναπτυχθεί κατά την Κλασσική  Αρχαιότητα, έγιναν η
βάση για τους διανοητές  ώστε να δημιουργήσουν την ταυτότητα του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού και κατ΄ επέκταση του Παγκόσμιου..
Καλύπτει τους τομείς των τρισδιάστατων κατασκευών της ζωγραφικής και της γλυπτικής.
Η παρουσίαση αυτή, με τίτλο «Έλληνες Θεοί και Ήρωες» απαρτίζεται όπως
είναι επόμενο, από μεγάλο αριθμό εκθεμάτων καθώς σκοπός της είναι να εμπνεύσει,
συναρπάσει και τελικά να διδάξει και μεταφέρει όσο το δυνατό περισσότερα
μηνύματα μέσα από τους διαφορετικούς δημιουργικούς τομείς όπου  εξαπλώνεται..

Στόχος μας είναι η έκθεση αυτή να επιτελέσει πολιτιστικό και ταυτόχρονο
εκπαιδευτικό  έργο, που είναι η ουσία της Τέχνης και του Πολιτισμού.

Μύλος