Οίνοψ Πόντος


Φύσα αγέρι φύσα αγέρι

Να μας πάρεις μακριά
να μας πας στα πέρα μέρη
φύσα θάλασσα πλατιά
φύσα αγέρι φύσα αγέρι

Να μας πάρεις μακριά

στου οίνοπος πόντου

της θαλασσογραφίας

τα μέρη