Τα συνέδρια του Πριάμου


Πρίαμος Πάρης

Διάλογοι με τον Πρίαμο

«Σημαντική αντίφαση στο Σύνταγμα»
«Θεωρώ ότι είναι το ίδιο ενδιαφέροντα και τα τρία βασικά θέματα του συνεδρίου, αυτό για τον διαχωρισμό Κράτους και Εκκλησίας, το άλλο για την εκκλησιαστική περιουσία και το τρίτο για τις σχέσεις της Εκκλησίας με την εκπαίδευση. Ως συνδικαλιστής εκπαιδευτικός θα αναφερθώ στο τρίτο, γιατί πρέπει να γίνει γνωστό ότι το εκπαιδευτικό κίνημα βρίσκεται σε μια πολύχρονη σύγκρουση με την Εκκλησία και όσοι εκπαιδευτικοί όρθωσαν το ανάστημά τους απέναντί της, κυνηγήθηκαν. Η εκπαίδευση έχει δεχτεί πλέον στους κόλπους της παιδιά από διάφορες θρησκείες, ωστόσο το μάθημα των Θρησκευτικών δεν έχει εκσυγχρονιστεί και δεν διδάσκεται καν η ιστορία των θρησκειών. Το πρόβλημα πάντως είναι πιο ουσιαστικό: έχουμε μια σημαντική αντίφαση, μέσα στο Σύνταγμα, το οποίο από τη μία προστατεύει την ανεξιθρησκία και από την άλλη αναγνωρίζει ως επίσημη θρησκεία της χώρας την ορθόδοξη».

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ο διάλογος ρίχνει τα τείχη Εκκλησίας – Αριστεράς

Τριάντα χρόνια μετά την πρώτη προσπάθεια που είχε γίνει στις αρχές τις δεκαετίας του ‘ 80 με τους λεγόμενους «Νεορθοδόξους», η Αριστερά και η Εκκλησία προσέρχονται σε έναν επίσημο διάλογο μέσα από ένα επιστημονικό συνέδριο που διοργανώνει το Τμήμα Θεολογίας του ΑΠΘ για να συζητήσουν συγκεκριμένα θέματα, τα οποία έχουν τεθεί τα τελευταία χρόνια και κάποια από αυτά είναι και ζητήματα πρακτικής εφαρμογής.

Στα τείχη της Τροίας…

Πηγή